1st European Traditional Wushu Championship 2011

Reprezentačný výber v počte 4 členov sa zúčastnil na 1. Majstrovstvách Európy tradičného Wushu, ktoré sa odohrali v estónskom Taline. Reprezentáciu tvorili Martin Császár, Milan Surgoš, Romana Schubertová a Ján Okrucký. Podarilo sa nám získať pre Slovensko dve tretie miesta, čo sú historicky prvé medailové umiestnenia z oficiálnych majstrovstiev európy.

Wushu Open Hungary 2010

Slovenský reprezentačný výber sa už po druhý krát zúčastnil na súťaži Wushu Open Hungary 2010, ktorá sa konala v Budapešti v Maďarsku. Tentokrát sa na súťaži zúčastnili zástupcovia 15tich krajín, dovedna takmer 300 súťažiacich. I napriek tomu sa naším ôsmim reprezentantom podarilo priniesť 13 medailí.

Národný turnaj vo wushu 2010

Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu a Wu-shu centrum Stará Turá zorganizovali v poradí už 2. ročník celoslovenskej súťaže vo wushu Národný turnaj vo wushu Stará Turá 2010. Súťaže sa zúčastnilo 6 klubov a súťažilo sa v zostavách (taolu) i kontaktných zápasoch (sanshou).