Seminár tradičného sanda

V Starej Turej prebehol v dňoch 30. a 31.1.2010. seminár tradičného čínskeho zápasu Sanda, na ktorom sa predovšetkým venovalo nácviku hodov a strhov. Seminár viedol čínsky majster Zhai Hong Yin, ktorý nám napriek svojmu vysokému veku (75) ukázal, že wushu je skutočne pre všetky vekové kategórie.

Qinda 2009

28.11.2009. prebehla v Starej Turej prípravná súťaž v Qinda (ľahký kontakt v Sanda) organizovaná Slovenskou Asociáciou Čínskeho Wushu, na ktorej sa zúčastnili tri členské kluby.

Austria Open 2009

Slovenská reprezentácia wushu sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži Wushu Austria Open 2009, ktorá sa konala v Rakúskom Viener Neudorf. Zúčastnilo sa na nej 7 súťažiacich a podarilo sa získať pre Slovensko 1 zlatú, 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Výhercom srdečne blahoželáme.