Reprezentačný výber v počte 4 členov sa zúčastnil na 1. Majstrovstvách Európy tradičného Wushu, ktoré sa odohrali v estónskom Taline. Reprezentáciu tvorili Martin Császár, Milan Surgoš, Romana Schubertová a Ján Okrucký. Podarilo sa nám získať pre Slovensko dve tretie miesta, čo sú historicky prvé medailové umiestnenia z oficiálnych majstrovstiev európy.