Slovenská asociácia čínskeho wushu

+421 905 948422 – Ľubomír France 

email@wushuslovakia.sk

Korešpondenčná adresa: Ladislava Dérera 35, 831 01 Bratislava

IČO: 42019541

Bankové spojenie pre účely dotácií (transparentný účet): SK1283300000002401525392

Bankové spojenie pre všeobecné účely: SK5583300000002401068718