Wushu Open Hungary 2010

Slovenský reprezentačný výber sa už po druhý krát zúčastnil na súťaži Wushu Open Hungary 2010, ktorá sa konala v Budapešti v Maďarsku. Tentokrát sa na súťaži zúčastnili zástupcovia 15tich krajín, dovedna takmer 300 súťažiacich. I napriek tomu sa naším ôsmim reprezentantom podarilo priniesť 13 medailí.

Národný turnaj vo wushu 2010

Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu a Wu-shu centrum Stará Turá zorganizovali v poradí už 2. ročník celoslovenskej súťaže vo wushu Národný turnaj vo wushu Stará Turá 2010. Súťaže sa zúčastnilo 6 klubov a súťažilo sa v zostavách (taolu) i kontaktných zápasoch (sanshou).

Seminár tradičného sanda

V Starej Turej prebehol v dňoch 30. a 31.1.2010. seminár tradičného čínskeho zápasu Sanda, na ktorom sa predovšetkým venovalo nácviku hodov a strhov. Seminár viedol čínsky majster Zhai Hong Yin, ktorý nám napriek svojmu vysokému veku (75) ukázal, že wushu je skutočne pre všetky vekové kategórie.