Majstrovstvá Slovenska vo Wushu 2020

Súťaž prebehne formou „OPEN“. Všetky wushu športové organizácie sú pozvané a môžu sa zúčastniť súťaže. Žiadne obmedzenia počtu účastníkov jednotlivých tímov a škôl. Každý tím je povinný doniesť so sebou:  finálny registračný formulár  prebratie zodpovednosti (reverz – za každého jednotlivca osobitne)  zdravotné potvrdenie od lekára (iba pre qingda) nie staršie ako 60 dní…